Poslání a cíle

Poslání

Posláním spolku SDO Brontosauři, z.s. prostřednictvím Klubu pěstoun DVOREČEK, je podporovat pěstounské rodiny a jiné pečující osoby v jejich rozhodnutí dát dětem, které to potřebují, šťastnou a spokojenou rodinu. Poskytovat trvalou podporu, poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem a pečujícím osobám/v evidenci.

Cíle

  • Usilovat o naplnění nejlepšího zájmu dítěte profesionálním doprovázením pěstounských rodin založených na odborné sociální práci s dětmi a rodinami.
  • Dětem vyrůstajícím v pěstounské péči umožňovat prožívání dětství v přirozeném prostředí rodiny.
  • Poskytovat co nejkvalitnější doprovázení pro pěstounské rodiny a děti jim svěřené, pro zájemce o náhradní rodinnou péči s důrazem na profesionalitu a vysokou odbornost.
  • Podporovat a doprovázením zajišťovat prostředí bezpečné péče o děti a jejich všestranný rozvoj.
  • Zajišťovat bezpečný kontakt dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho rodiči a osobami blízkými a posilovat jeho zdravou identitu.
  • Iniciovat změny v systému péče o ohrožené děti. Usilovat o stav, aby každé dítě mohlo žít v přirozeném tj. rodinném prostředí.
  • Účastnit se veřejné diskuze o zajištění péče o ohrožené děti a úzce spolupracovat se všemi složkami systému.
  • Propagovat náhradní rodinnou péči a získávat pro tuto myšlenku i nové osoby pečující osvětovou činností.

Kontaktujte nás

Klub pěstoun DVOREČEK u SDO Brontosauři, z.s., Rajnochova 6,718 00 Ostrava Kunčičky, tel: +420 722 593 656, e-mail: info@klubpestoun.cz