Nabízíme

Aktuálně nabízíme volnou kapacitu pro uzavření Dohod o VPP

Dohody o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče je právní dokument, který osobám pečujícím a osobám v evidenci upravuje podrobnosti výkonu jejich práv a povinností, které vyplývají ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. Smyslem uzavírání dohod je podpora výkonu pěstounské péče a doprovázení pěstounů na jejich náročné životní cestě.

Každá pěstounská rodina má ze zákona na pomoc a doprovázení nárok a má právo si svobodně zvolit pověřenou osobu, která ji bude doprovázet. Tato činnost není naší hlavní činností, není pro naši organizaci existenční, to však neznamená, že je méně významná. Právě naopak. Snažíme se o nahrazení kvantity, hojně uplatňované jinými organizacemi, kvalitou, osobním a individuálním přístupem.

Při naší práci vycházíme z individuálních plánů ochrany dítěte a hledáme spolu s pěstouny a pečujícími osobami způsoby, jak potřeby dítěte nejlépe naplnit. Zkušenosti máme zatím malé, ale necháváme se vést empatií a citem, díky kterému se nám daří zlepšovat život dětem, které neměly svůj start do života snadný. Prioritou je nejlepší zájem dítěte.

V rámci doprovázení a naplňování dohody by mněl být klíčový pracovník s rodinou a svěřenými dětmi v osobním kontaktu minimálně jednou za dva měsíce. Pokud si to stav v doprovázené rodině vyžaduj, upravujeme počet setkání a návštěv tak, abychom nezasahovali do soukromí rodiny, ale abychom byli platní a pomohli při tvoření vazeb náhradních rodičů a jim svěřených dětí a hlavně pomohli minimalizovat traumata z přechodu z biologické rodiny, nebo ústavního zařízení do nové náhradní rodiny.

Dohody pro pěstouny na přechodnou dobu

Jsme přesvědčeni o tom, že dítě má vyrůstat v rodině, umožňuje –li mu to jeho zdravotní stav. Ukazuje se, že má velmi pozitivní přínos, umístění dětí v krizové situaci do péče přechodných pěstounů. Tak je možno co nejlépe zajistit optimální prostředí pro jejich zdárný vývoj. Díky umístění do rodinného prostředí se daří zajistit individuální péči a vyhnout se tak jejich stigmatizování pobytem v ústavním zařízení.

Poradenství

Komplexní práce s rodinou je především o naplňování potřeb dítěte pro jeho zdárný sociální a psychický vývoj a rozvoj jeho identity. Snažíme se o to, aby se situace dětí v tomto typu náhradní rodinné péče vyřešila v co nejkratším možném časovém úseku a dítě mohlo vyrůstat ve stabilním, milujícím prostředí. Velmi si vážíme obětavé práce pěstounů a v jejich náročném poslání je podporujeme poradenstvím a speciálně zaměřeným vzděláváním, také sdílením jejich problému za přítomnosti zkušeného psychologa supervizora.

Ke každé pěstounské rodině volíme individuální přístupy. Klíčová pracovnice je osobou, která je pěstounské rodině v rámci naplňování dohody nejblíže. Tato pracovnice je se situací v rodině dobře obeznámena. Je nápomocna s řešením i naplňováním individuálního plánu ochrany dítěte i plánu vzdělávání pěstounů. Může být nápomocna při realizaci styku dítěte s rodiči či jinými jemu blízkými osobami formou asistovaného kontaktu. Pomáhá řešit zajištění osobní péče o svěřené děti i případné krizové situace. Doporučuje pěstounům vhodné vzdělávací programy, terapeutickou i poradenskou pomoc. Podílí se na přípravě aktivit, vzdělávacích programů, terapií, setkávání, relaxačních pobytů.

Vzdělávání pěstounů

Novela zákona o sociálně-právní ochraně ukládá náhradním rodičům – pěstounům povinnost vzdělávání v rozsahu 24 hodin za 12 měsíců po sobě jdoucích. Témata vzdělá- vání reagují na potřeby pěstounů a jsou volena tak, aby co nejvíce zkvalitňovala péči o přijaté děti. Výběr témat je z okruhu školské a výchovné problematiky, psychologie, psychiatrie, zdravovědy, komunikace v rodině a práva.

Pěstouni si mohou vybírat z bohaté nabídky vzdělávacích programů:

 • vzdělávací víkendy s programem pro děti, kde je prostor nejen pro přednášky, ale i pro společné sdílení zkušeností a vzájemnou podporu
 • klubová setkávání (vzdělávání, vzájemné podpora a sdílení)
 • individuální vzdělávání, pěstouni mají možnost zapůjčení odborné literatury z fondu naší knihovny k domácímu studiu, k obohacení vědomostí i rozšíření výchovných kompetencí
 • besedy
 • workshopy

Co Vám nabízíme:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče s působností v MSK
 • partnerský vztah, osobní přístup a nastavení podmínek dle potřeb klienta
 • byt na půl cesty přednostně pro přípravu dětí klientů s uzavřenou dohodou o VPP na samostatný život dle námi zpracované Metodiky
 • proplácení jízdného mimoostravským klientům k plánovaným aktivitám
 • poskytování odlehčovacích služeb - respitní péče také formou letních táborových pobytů v našem Středisku DVOREČEK pro všechny děti v náhradní péči klienta bez ohledu na platný ceník služeb
 • odborná pomoc psychologa, psychiatra pro děti a dorost a sociálního pracovníka
 • krizová linka pro případ nouze
 • vzdělávání pro pěstouny, poradenství, supervize
 • doprovodné aktivity, víkendové pobyty, výlety, zájezdy, společné akce
 • příjemné rodinné prostředí původního statku z roku 1870 po dokončené rekonstrukci,
 • velký areál v blízkosti řeky Ostravice se stájemi, ve kterých stojí 9 koní a 9 poníků
 • velká herna pro děti
 • možnost pronájmu krásných klubových prostor k rodinným oslavám klientů s uzavřenou dohodou o VPP

Letní tábory

Již 25 let pořádáme letní táborové pobyty u koní. Před pěti lety jsme přemístili tuto aktivitu do prostoru
Střediska DVOREČEK v centru Ostravy. Chceme aby byla dostupná pro i městské děti a přesto s prožitkem pobytu
na venkově. Nabízíme 7 příměstských turnusů a 4 pobytové. Všechny informace naleznete v připojených materiálech.
Pobytové jsou primárně určeny dětem z pěstounských rodin. 2 týdny v červenci a 2 v srpnu s přespáváním umožňují,
nejen našim klientům, čerpat tolik potřebný odpočinek v rámci respitní péče – 14-ti denní dovolená, na kterou mají pěstouni nárok.
Děti jsou u nás v bezpečném prostředí s nabídkou skvělých zážitků s našimi zvířecími kamarády, při výletech do okolí
podél toku řeky Ostravice i na koňských hřbetech.
Pobyty u nás na DVOREČKU dětem umožňují odpočinout od fiktivních vztahů v sociálních sítích, technických vymožeností,
chytrých mobilů a počítačů. Přenesou je do prostředí venkovského statku, který skýtá mnoho příležitostí ke hrám a novým
přátelstvím s živými zvířaty a kamarády. Kromě jiného mají děti k dispozici bazén, trampolíny, dětské hřiště a skvělou domácí
kuchyni. Na tento pobyt mohou pěstouni čerpat státní příspěvek od svých doprovázejících organizací, poskytovaný na respitní péči.

Iso-8859-2qinformace_k_te1borovfdm_pobytf9m_2020 Letak-a4_leto2020 Iso-8859-2qpobytove9_te1bory_2020 Iso-8859-2qpf8ihle1b9ka_na_letned_te1bor_2020  Postup

Kontaktujte nás

Klub pěstoun DVOREČEK u SDO Brontosauři, z.s., Rajnochova 6,718 00 Ostrava Kunčičky, tel: +420 722 593 656, e-mail: info@klubpestoun.cz