Úvod

Naše motto:

Děti mají vyrůstat v rodině.

Staňte se pěstouny...

více info

Ikony

Logo-dvorecek SDO Brontosauři Logo-sgDěkujeme za podporu!Klub pěstoun DVOREČEK je nedílnou součástí nestátní neziskové organizace, SDO Brontosauři, z.s., která vznikla v roce 1996. Hlavní činností organizace jsou volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých v zájmových klubech, střediscích a oddílech. Vytváření podmínek pro postižené a hendikepované k jejich zapojení do těchto programů a do plnohodnotného života.

Programy se od roku 2002 stále více zaměřovaly na spolupráci s dětskými domovy a ústavními zařízeními pro děti a mládež. Léty nabrané zkušenosti nás přivedly k přesvědčení o tom, že děti mají vyrůstat v rodině a proto v roce 2008 získal prioritu program podpory náhradní rodinné péče, který je nyní nosným programem organizace.

Doprovázíme pěstouny, osvojitele a jejich děti. Našim posláním je podporovat pěstounské rodiny a jiné pečující osoby v jejich rozhodnutí dát dětem, které to potřebují, šťastnou a spokojenou rodinu. Poskytovat trvalou podporu, poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem a pečujícím osobám.

Kontaktujte nás

Klub pěstoun DVOREČEK u SDO Brontosauři, z.s., Rajnochova 6,718 00 Ostrava Kunčičky, tel: +420 722 593 656, e-mail: info@klubpestoun.cz