O nás

SDO Brontosauři, z.s., - Klub pěstoun DVOREČEK

Doprovázející organizace pro náhradní rodinnou péči

Kdo jsme

 • jsme necírkevní nezisková organizace, která se již 30 let věnuje práci s dětmi
 • jsme také pěstouni, a tak dobře rozumíme Vašim potřebám
 • jsme osoba s pověřením k výkonu sociálně - právní ochrany dětí od roku 2016 pod č. MSK 143868/2016

S kým pracujeme / komu pomáháme

 • osoby pečující / v evidenci, pěstouni, poručníci a všichni členové jejich domácností
 • děti v náhradní rodinné péči
 • děti v ústavní péči
 • děti s fyzickým i mentálním hendikepem

Rozsah pověření č. MSK143868/2016 k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro činnosti

 • v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a s jeho výchovou
 • zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti
 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona
 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče. Pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Kontaktujte nás

Klub pěstoun DVOREČEK u SDO Brontosauři, z.s., Rajnochova 6,718 00 Ostrava Kunčičky, tel: +420 722 593 656, e-mail: info@klubpestoun.cz